พบปัญหาการใช้งาน


เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน สามารถร้องขออีเมลจากระบบโดยกรอกแบบฟอร์มได้จากลิงค์นี้ ►คลิกลิงค์

  • ชื่อผู้ใช้งาน ระบบจะกำหนดให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขที่หนังสือเดินทางในกรณีชาวต่างชาติ
  • ในกรณีลงทะเบียนเป็นสาขา (เจ้าหน้าที่สมอ.เป็นผู้ดำเนินการให้) จะใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี + รหัสสาขา เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 9999999999999 รหัสสาขา 0002 จะได้ชื่อผู้ใช้งาน เป็น 99999999999990002
  • หากท่านลืมชื่อผู้ใช้งาน สามารถร้องขอข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลให้ท่านทางอีเมล โดยกรอกอีเมลในแบบฟอร์มจากลิงค์นี้ ►คลิกลิงค์

คุณสามารถตรวจสอบอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขที่หนังสือเดินทางในแบบฟอร์มจากลิงค์นี้ ►คลิกลิงค์

คุณสามารถร้องขอลิงค์เพื่อรีเซตรหัสผ่าน ระบบจะส่งลิงค์สำหรับรีเซตรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล โดยกรอกอีเมลในแบบฟอร์มจากลิงค์นี้ ►คลิกลิงค์

เมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อ และต้องการเปลี่ยนแปลง e-Mail ที่รับข้อมูลในระบบ มีรายละเอียดการดำเนินการ ตามลิงค์นี้ ►คลิกลิงค์

หากคุณเปิดใช้งาน 2FA Google Authenticator แล้วโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้หรือสูญหาย ให้ติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อปิดการใช้งานการยืนยัน 2 ขั้นตอนไปก่อน คุณสามารถเปิดใช้ได้อีกครั้งหลังเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการติดต่อคลิกลิงค์นี้ ►คลิกลิงค์

TiSI

@Line

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2430 6834 ต่อ 2450, 2451
e-Mail : nsw@tisi.mail.go.th
กองควบคุมมาตรฐาน
โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1002, 1003
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
โทร 024306825 ต่อ 1402
© 2565 สมอ.